"Mohu být průvodcem po Tvé cestě, naučit Tě zvědomovat si to, co se Ti nedaří pochopit, uchopit či rozklíčovat. Ukážu Ti, kde se schováváš za iluzi a nechám odkrýt Tvé masky, které sis neuvědomil/a, že používáš. Tak abys mohl/a s lehkostí a důvěrou být sám/sama sebou a měl/a vnitřní sílu na předávání svého daru, který Ti je vlastní a byl Ti předurčen. Abys našel/našla svou vlastní hodnotu a nemusel/a se již schovávat v masce všednosti a "normálnosti". Tvůj dar je třeba nechat vyjít na povrch a to lze skrze plné přijetí sebe sama, tak jak JSI. Při tom však vyžaduji od Tebe aktivní spolupráci a vědomé rozhodnutí jít do toho naplno."

Cílem individuální konzultace je uvědomění si, odkud se vzal problém, který prožíváte a jakým způsobem ho zpracovat tak, aby přestal být problémem.

Problém je zde cokoliv, co vás tíží, od psychických až po fyzické potíže. Je jedno v jaké oblasti se problém nachází.

"Vše co se děje Tobě, je zároveň o Tobě."

Může se jednat o úzkosti, strachy, nízkou sebehodnotu, fyzické onemocnění od lehčích chronických (opakujících se) chorob až po závažná onemocnění jako je rakovina apod. Individuální konzultace se slučuje i s běžnou (klasickou) léčbou onemocnění, vyjma léčby antidepresivy, kde je hlubší práce vzhledem k velkému rozsahu působení medikamentu nemožná. Je tam však možnost vytváření nového úhlu pohledu s tím, že klient bere antidepresiva jako dočasnou možnost, a po vysazení léků je schopen se pustit do hlubších procesů, které ho mohou přivézt k úplnému a trvalému zdraví. Vše je na povaze klienta a jeho touze se plně poznat, přijmout a uzdravit.

Nejde o techniku, jde o proces, při kterém se postupně dostáváme k jádru. Skrze vědomý dech necháme odejít emoční zatížení, které jen potřebovalo být prožito. Nacházíme společně nový pohled, jiný úhel, z kterého se dá na situaci nahlížet. V případě potřeby je ku pomoci homeopatie, fytoterapie, Aura soma. Vše je dle potřeb klienta. Sezení trvá většinou hodinu až dvě.


KONTRAINDIKACE:

V některých případech jsou jimi užívání antidepresiv, psychotik či jiných léků, které ovlivňují osobnost, či ji potlačují. Působením aktivních chemických látek, které blokují receptory v našich neuronových buňkách, nelze zažít spojení se Zdrojem, ke kterému je třeba fyzického prožitku a to právě působením našich hormonálních látek. Pokud jsou cíleně řízené, upravuje se tedy jejich vyplavené množství do krve, tak nelze CÍTIT A VNÍMAT tyto silné vysoce energetické stavy, které jsou zároveň potřeba pro zkušenost, která vede k vyléčení.

Zároveň si vyhrazuji možnost svého vlastního posouzení, zda je pro vás vhodné, či nikoliv.

Co naopak nabídnout nemohu:

Nemohu za Tebe vyřešit Tvé problémy či onemocnění. Všechny tyto stavy nerovnováhy vyžadují Tvou plnou účast a vědomí vlastní odpovědnosti za Tvůj aktuální stav.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky